Stefan Balogh

Leg. Arbetsterapeut och Sexolog

Föreläser:

  • till vårdgivare om hur man kan arbeta med sexualitet i vården
  • till assistenter om sexualitet hos brukare och förhållningssätt
  • till brukare om sexualitet och funktion

Utbildning:

  • att möjliggöra den praktiska sexualiteten till individer med funktionsnedsättning
  • möjligheter till sexuella ställningar/samlagsställningar
  • onani/hjälpmedel
  • kondomanvändning

Bosse Råd, Stöd och Kunskapscenter

Döbelnsgatan 59. 113 52 Stockholm

Telefon: 08 544 88 660

www.bosse-kunskapscenter.se