Birgitta Hulter

Specialist inom Klinisk sexologi (NACS). Särskild kompetens inom sexologisk rehabilitering i samband med neurologiska skador och sjukdomar, cancer, reumatiska sjukdomar och andra funktionshinder. Tar emot klienter med allehanda problem i samliv och sexualitet.

 

Bedriver akademisk utbildning i Sexologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Terapeut inom samlevnad, sexualitet, kvinnor, män och par. Använder bl a ACT (Acceptance and Committment Therapy) och psykodrama som metoder.

 

Företag och/eller Organsiation: SESAM AB i Stockholm och Uppsala samt neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm.

Distansutbildning

Nu finns distansutbildningar vid Karolinska Institutet!
Sexologiutbildningarna är uppdragsutbildningar, dvs arbetsgivaren betalar.

 

Dessa kurser i Sexologi använder sk "blended learning". Några kursdagar på campus i Solna och övrigt studiearbete via Internet och vår lärplattform, Ping-Pong. Kurserna är poänggivande och sker på avancerad nivå.

Andra språk

Birgitta works in English and German if needed.

SESAM® AB

Samlivsmottagning och kunskapsutveckling För sexuell hälsa och välbefinnande.

Wallingatan 37

111 24 STOCKHOLM

Ringgatan 19 752 17 UPPSALA

 

Tel: 0708 662886 

www.sexolog.se

birgitta@sexolog.se

Du finner även Birgitta under

 

Specialister: Psykoterapeut, Coach (par), Familjeterapi, Parterapeut.

 

Områden: Funktionsnedsättning, Relationsproblem, Sexuella övergrepp, Sexlust, Sexmissbruk, Tidig utlösning, Vaginism, Vestbulit,